Högklassigt, närproducerat och klimatvänligt kött

från kaniner som vuxit upp i en god miljö som är anpassad efter biologiska förutsättningar

Gå vidare till vår Facebook

Högklassigt

Vårt kaninkött är gott, näringsriktigt och kommer från en småskalig uppfödning. Alla djur lever i en god miljö som är anpassad efter biologiska förutsättningar. I jämförelse med annat kött har kaninkött flera fördelar; t.ex. högre proteinhalt och mindre fett.

Närproducerat

Vårt kaninkött produceras på Strandtorps Kaningård på Öland. Kaninerna föds i huvudsak upp på foder som odlats på gården.

Klimatvänligt

Vi undviker transporter genom att kaninerna lever hela sina liv på Strandtorps Kaningård med foderodlingarna utanför kaninstallet.